S-2000_edited.jpg

עמליה רוזנבלום

 

  • מטפלת EFT מוסמכת על ידי ICEEFT.

  • מדריכת מטפלי EFT (סופרוויזורית) מוסמכת על ידי ICEEFT.

  • דר' לפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית והתפתחותית,

       אוניברסיטת הניו סקול בניו יורק/