top of page

תנאי השימוש באתר

 

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר

השימוש באתר EFT ISRAEL על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה כלשונם. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות.

המידע והעצות הניתנים באתר, בפורומים של האתר ובבלוגים של האתר, הם בגדר מידע כללי המוגש כשירות לציבור בלבד, אין בהם כדי להוות תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים או מומחים אחרים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

 

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) - יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101), בכל הארץ.

 

בעצם השימוש באתר, בפורומים של האתר ובבלוגים של האתר המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הכללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

לעיתים, התכנים המגיעים לרב מצדדים שלישיים, מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באתר, ובכלל זה אין להסתמך על התכנים והמידע הניתנים באתר בכלל, ועל מידע ו/או עצה הניתנים על ידי מומחים (מטפלים זוגיים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, מדריכים, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא, הן בפורומים השונים והן בכתבות המופיעות באתר), ובכל עניין רפואי, נפשי או משפטי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים.

על אף שהאתר פועל במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

למען הסר ספק, באתר זה, המילים "מטפל/ת", "מדריך/ה", "טיפול", ו"הדרכה" משמשות במפורש לצורך קבלת ייעוץ או הכשרה במודל טיפול הזוגי ממוקד-רגש,  Emotional Focused Therapy for Couples, ואינן מרמזות / מהוות אחריות רפואית/ אתית / משפטית במקרים הנדונים. לכל דבר וענין, "מטפל" הוא אדם שעבר, לטענתו, את הכשרת הבסיס ("אקסטרנשיפ") ב EFT, ויכול לתת ייעוץ לזוגות המבקשים עזרה על פי אסכולת הטיפול הזוגי ממוקד הרגש, "מטפל מוסמך" הוא אדם שהוסמך, לטענתו, על ידי האגודה הבינלאומית להצטיינות בטיפול זוגי ממוקד רגש, הנקראת ICEEFT, ו"מדריך" הוא יועץ ב EFT, שהוכר על ידי ICEEFT, כמי שיכול לספק למטפלים את שעות הלימוד והייעוץ ב EFT הנדרשות להסמכה. כל הלקוחות הפונים למטפלים באתר לקבלת ייעוץ, וכל המטפלים הפונים להדרכה / התייעצות, אחראים באופן מלא על בחירתם במטפל/טיפול או מדריך/הדרכה, ולכך, במידה שיש בכך צורך, אחראים לוודא שאלו מוכרים ומורשים על ידי רשויות הרישוי הרלבנטיות. אין בהגדרה "מטפל" או "מדריך" בכדי לרמז או לטעון כי המטפל האמור מציע טיפול פסיכותרפי או פסיכולוגי על פי כל קנה מידה אחר.

פרסומים

תכנים פרסומיים, הנם באחריות בלעדית של המפרסמים, והחברה ו/או האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים", כתבות או לכל חומר פרסומי אחר באתר.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ככל שתיווצר, אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

קישוריות

ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

לאתר ו/או למי מטעמו אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם.

הקישוריות האמורות, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילות הקישוריות האמורות.

מדיניות פרטיות

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום.

הנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, משתמש לא יכול להשתמש בשירותים הללו.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא, העמוד בו צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, על מנת: לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותים שונים באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; להתאים מודעות ותכנים שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ו/או לקבוצת מין ו/או גיל ו/או מקום מגוריך.

בהירשמו לאתר , המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לכך שהחברה תשלח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית ,מידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, כמו גם מידע שיווקי ופרסומי של מפרסמים אחרים.

בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו. מובהר, כי יתכן כי שללא הסכמה לקבלת מידע כאמור, לא תתאפשר קבלת שירותים מסוימים המוצעים באתר, כולם או חלקם, או המשך קבלתם.

כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמש כאמור לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ולצורך מטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש אשר יזהו אותו באופן אישי לצדדים שלישיים אלא אם כן ניתנה הסכמת המשתמש ו/או תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בקשר פעולות שבוצעו באתר ע"י המשתמש. על אף האמור, המשתמש מסכים במפורש, כי ככל שפעילות האתר תעבור לידי תאגיד אחר (וכן במקרה שבו החברה ו/או פעילות האתר יתמזגו עם צד שלישי ו/או פעילותו), החברה תהיה רשאית להעביר לשם העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידה, ובלבד שזה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות, כפי שתהא מעת לעת.

 

נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עשוי לעשותו שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies).  

הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת.

באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע").

הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר. באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים.

כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח.

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

 

 

החברה והאתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר משתמש, תפורסם על-כך הודעה.

יובהר, כי מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או תקפה באתרים אחרים של החברה ו/או באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם. על המשתמש לבדוק את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שהוא מוסר פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגיע, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם יכולים להיות ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שיושארו באתרים אלה.

אחריות המשתמש

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו.

אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.

ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר.

המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

האתר לא יהיה אחראי לפעולות המשתמש ו/או למידע שהועבר על ידו, לרבות להקשות שגויות ו/או חלקיות, והאחריות תחול על המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט, לרבות באתר זה, כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר, לרבות אלה הנובעים מטעות במסירה או בהבנה של הוראות המשתמש.

המשתמש מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את האתר ו/או מי מטעמו מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של האתר ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמו.

 

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ללא אישור. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפרטי המידע ו/או השירותים שמקורם באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

פרטי האתר, כל התכנים המופיעים בו וכל הקשור בו, לרבות הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב ו/או עיצוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר הינם קניינה הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמם בלבד, וכפופים לכל דין רלוונטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בו, לרבות חוקי קניין רוחני וזכויות יוצרים.

חל איסור לעשות שימוש בקניינם של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ו/או האתר ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

לאתר שמורות כל זכויות היוצרים, באופן מוחלט ובלעדי והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

השימוש באתר הינו לצורך ביצוע הפעולות המוצעות באתר ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

שימוש באתר לפרסום המשתמש כספק שירותים/"מטפל"/"מדריך" 

האתר מפרסם מטפלים או מספקי שירותי EFT או שירותים אחרים לפי שיקול דעתו בלבד. האתר אינו מחוייב להציג את כל מטפלי הטיפול ממוקד הרגש בישראל, וכל טקסט המופיע באתר הוא למטרות שיווקיות בלבד ואינו מחייב את האתר מבחינה חוקית או עסקית. האתר אינו כפוף לכל קריטריון חיצוני, לרבות ארגון ICEEFT, בהחלטתו איזה מטפל/מדריך יופיע או לא יופיע באתר. כמו כן, גם לאחר שהופיעו פרטיו של מטפל/מדריך או ספק שירותים אחר באתר, האתר אינו מחויב להמשיך ולפרסם את האדם הנ"ל, והוא רשאי להסיר את פרטיו מן האתר, ללא נימוק וללא הודעה מוקדמת. כל מטפל/מדריך שמסר את פרטיו לפרסום באתר מוותר מראש על כל טענה ותביעה בעניין, במידה שהאתר יסיר את פרטיו בעתיד. אין בפרסום קודם התחייבות להמשיך ולפרסם את המטפל או המדריך בעתיד. המשתמש באתר כדי לפרסם את כישוריו ושירותיו מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את האתר ו/או מי מטעמו מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של האתר בהקשר זה, או הפסקת פעולה. 

האתר אינו מחויב להתעדכן בפרטי המטפלים המופיעים באתר, לאחר תהליך הרישום הראשוני. 

האתר אינו מחויב לתקן טעויות טכניות המופיעות באתר, גם אם אלו נוגעות לפרטי המטפלים/המדריכים המופיעים באתר.

האתר שומר לעצמו על הזכות לגבות בעתיד כסף תמורת פרסום פרטי מטפל/מדריך באתר, ואינו מחויב להמשיך לפרסם מטפל/מדריך שלא ישלם את דמי הפרסום או ההשתתפות. אין בהופעה ראשונית ברשימת המטפלים/המדריכים בכדי להבטיח השתתפות ברשימה זו בעתיד.

אם אינך מרוצה מתנאים אלה, ופרטיך מתפרסמים באתר, באפשרותך לבקש את הסרתם. האתר מתחייב להסיר את הפרטים בתוך 45 ימים מקבלת הבקשה אל כתובת המייל הרשמית. 

אחריות - כללי

המידע והשירותים הכלולים ו/או המוצעים באתר בכל פורמט שהוא עשויים להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או לבטא דעה אישית של הכותב ו/או אסכולה מסוימת וכיו"ב ונועדו לספק אינפורמציה בלבד. יש להתייחס אליהם  בזהירות ובביקורתיות, והם אינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ואין להסתמך עליהם.

האתר וספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר ובשירותים הניתנים באמצעותו ו/או מוצעים בו, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

האתר משוחרר בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים במסגרתו, המידע המופיע בו, בשירותים הניתנים ו/או המוצעים בו לרבות שירותי SMS , הפורומים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, ובכל שירות ו/או מידע אחר הקיים באתר ו/או המוצע ו/או הניתן באמצעותו, נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לזמינות המידע והתכנים, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתם או בתוכנם של המידע והתכנים, והמשתמש פוטר את החברה ואת האתר מאחריות לנזקים כאמור. בין היתר, האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת ו/או לחשיפת פרטי המשתמש לרבות אמצעי תשלום בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים שייגרמו למשתמש, אם ייגרמו, בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותיו ו/או במידע ו/או בתכנים המסופקים על ידו, והמשתמש פוטר את האתר מאחריות לנזקים כאמור.

האתר ו/או מי מטעמו אינה אחראים, לכל מקרה בו פרטי המשתמש, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש באתר, כולו ו/או חלקו, והמשתמש פוטר את החברה והאתר וכל מי מטעמם מאחריות לנזקים כאמור.

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו השונים אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין נזק גוף ו/או רכוש ו/או אבדן, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידע המסופק באמצעותו ו/או בשירותים המוצעים על ידו ו/או באי-אספקה של שירותים כלשהם, ו/או בכל מידע, תוכנה, מוצר, ושירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר והמשתמש פוטר את האתר מאחריות לנזקים כאמור.

המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכנים המופיעים בו ו/או בקשר עמו. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, וכן כל מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is ) בלא כל התחייבות של האתר ו/או מי מטעמו.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מהשירותים המוצעים ו/או הניתנים בו, או מאחד או יותר מתנאי השימוש, לרבות התנאים ההתניות וההודעות שבתנאי שימוש אלה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הבהרות

האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לבטל או לחסום כניסת משתמש לאתר לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי וללא הודעה מראש. ביטול כאמור לא יהווה הפרת חוזה ולא יטיל על האתר אחריות כלשהי לנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם שיגרמו עקב כך למשתמש.

בכוונת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאי האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. האתר לא ישא בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

שיפוי

המשתמש מסכים בזאת, לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או כל אדם מטעמם, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התנאים ההתניות וההודעות בתנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או בקשר עם פעילות המשתמש באתר.

שינוי בתנאים ובהתניות

האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש ובכלל זה בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש בכל עת. האתר זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לשנות את תנאי השימוש באתר, דמי השירותים או כל חיוב אחר למשתמש, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

שונות

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו.

אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לפגוע בזכותו של האתר ו/או מי מטעמו לקיים דרישות ו/או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר. והיה אם יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והאתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בקשר לאתר.

בהסכם זה:

"האתר":

www.eftcisrael.org

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח, בין כמטפל/מדריך המפרסם את שירותיו ובין כגולש מזדמן.

"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ'טים, שירותי SMS , לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.

אישור המשתמש

מעצם הגלישה באתר, והנגישות של תנאי שימוש אלה לגולש, המשתמש מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי הוא מותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ביחס לאמור לעיל.

 

 

 

 

bottom of page