top of page

מעוניינים לקרוא עוד על EFT?

בעמוד זה תמצאו מספר כתבות שמתעמקות באופן ידידותי בנושאים מהותיים

ל EFT, כמו תיאוריית ההתקשרות, הלופ האינסופי שזוגות כלואים בו, ההבדל בין רגשות משניים לרגשות ראשוניים ועוד.

bottom of page