top of page

הדרכות קליניות (סופרויז׳ן)

על מנת להשלים את תהליך ההסמכה ב EFT נדרשות מינימום של 8 שעות הדרכה פרטניות או זוגיות (שני מודרכים נפגשים יחדיו עם מדריך אחד).

 

על מנת ששעות ההדרכה שאתם מקבלים יוכרו על ידי ICEEFT, על המדריכים שלכם להיות מדריכים מוסמכים או מדריכים מורשים, הנמצאים בתהליך הסמכה להדרכה (Supervisors in Training), כמו המדריכים המופיעים בעמוד זה.

מדריכים בישראל

מדריכים בישראל 

להדרכה בעברית, פנים מול פנים או בסקייפ, ניתן לפנות למדריכות הבאות.

שעות ההדרכה שהן מספקות מוכרות על ידי ICEEFT לצורך הסמכה.

 

מדריכים בחו"ל

מדריכים בחו"ל  

אלו הם מספר מהמדריכים דוברי האנגלית, האהובים עלינו, המלווים מטפלים ישראלים שונים בתהליכי הסמכה.

שעות ההדרכה מתקיימות, על פי רוב, בטכנולוגיות ZOOM או SKYPE ברשת.

לרשימה המלאה של המדריכים

אם אתם מעוניינים להעמיק את ההיכרות שלכם עם EFT, אך אינכם מעוניינים להיכנס לתהליך הסמכה, מדריכי EFT מעבירים הדרכות קבוצתיות, סדנאות מבוא, והרצאות לארגונים וחברות. לקבלת מידע על סדנאות מבוא, כיתבו ל:  eftcisrael@gmail.com 

העקרונות המרכזיים של ההדרכה

 

העקרונות המרכזיים של ההדרכה הקלינית בטיפול זוגי ממוקד רגש הם:

  • שיתוף פעולה חיובי בין המדריך למודרך, משום שתחושת בטחון משפרת את הלמידה.

  • משחק תפקידים: המדריך מדגים באופן פעיל התערבויות בטיפול זוגי ממוקד רגש.

  • בחינה משותפת של פגישות טיפוליות שמוקלטות או מתומללות על ידי המודרך, (*(שימו לב, שהעבודה עם מדריכים דוברי אנגלית דורשת, עפ"ר, הצגה של תמלולים מטיפולים עם לקוחות דוברי אנגלית או תרגום לאנגלית של טיפולים עם לקוחות ישראלים). 

  • מתן משוב ברור, ממוקד, תומך ותואם את שלב הלמידה של המודרך.

  • זיהוי אלמנטים ספציפיים שהמדריך ממליץ למודרך לעבוד עליהם.

  • חיבור התיאוריה והטכניקות הכתובות של מודל EFT ביחס לתרגול (כמו זיהוי השלבים או ההתערבויות).

  • הגישה היא חווייתית ואינה מבוססת על תפיסה של פתולוגיות בזוגיות כי אם על עוצמות, הן בקרב המטופלים והן אצל המודרך.

                                     

       עקרונות אלה גובשו בעזרתה של ליסה פאלמר-אולסן ועבודתו של יוג'ין מיד.

 

** למען הסר ספק, באתר זה, המילים "מטפל/ת", "מדריך/ה", "טיפול", ו"הדרכה" משמשות במפורש לצורך קבלת ייעוץ או הכשרה במודל טיפול הזוגי ממוקד-רגש,  Emotional Focused Therapy for Couples, ואינן מרמזות / מהוות אחריות רפואית/ אתית / משפטית במקרים הנדונים. לכל דבר וענין, "מטפל" הוא אדם שעבר, לטענתו, את הכשרת הבסיס ("אקסטרנשיפ") ב EFT, ויכול לתת ייעוץ לזוגות המבקשים עזרה על פי אסכולת הטיפול הזוגי ממוקד הרגש, "מטפל מוסמך" הוא אדם שהוסמך, לטענתו, על ידי האגודה הבינלאומית להצטיינות בטיפול זוגי ממוקד רגש, הנקראת ICEEFT, ו"מדריך" הוא יועץ ב EFT, שהוכר על ידי ICEEFT, כמי שיכול לספק למטפלים את שעות הלימוד והייעוץ ב EFT הנדרשות להסמכה. כל הלקוחות הפונים למטפלים באתר לקבלת ייעוץ, וכל המטפלים הפונים להדרכה / התייעצות, אחראים באופן מלא על בחירתם במטפל/טיפול או מדריך/הדרכה, ולכך, במידה שיש בכך צורך, אחראים לוודא שאלו מוכרים ומורשים על ידי רשויות הרישוי הרלבנטיות. אין בהגדרה "מטפל" או "מדריך" בכדי לרמז או לטעון כי המטפל האמור מציע טיפול פסיכותרפי או פסיכולוגי על פי כל קנה מידה אחר.

העקרונות המרכזיים של ההדרכה
bottom of page