top of page
מפריחים בלונים - EFT המרכז היחיד בישראל לטיפול זוגי ומשפחתי ממוקד רגש

אודותינו 

EFT Israel הוא המרכז הרשמי היחיד בישראל לטיפול זוגי ומשפחתי ממוקד רגש, והמכון היחיד המוכר על ידי ICEEFT, האגודה הבינלאומית למצויינות בטיפול ממוקד רגש, מיסודה של סו ג'ונסון. קהילת EFT Israel הוקמה במטרה להביא את גישת הטיפול הזוגי ממוקד הרגש לזוגות ומשפחות בישראל, ולהוות סביבה תומכת למטפלים ומטפלות זוגיים, שמעוניינים להעמיק את היכרותם עם הגישה, ואף להפוך למטפלים מוסמכים.

עבור זוגות המחפשים עזרה, אתר EFT Israel  שואף לרכז את כל המידע הרלבנטי על מטפלי EFT בישראל, ולהציג בפניהם את ערכי הגישה ואת מקורותיה המדעיים. מטפלים המחפשים להתפתח ב EFT ימצאו באתר ריכוז של מידע על הכשרות מקצועיות ועל הדרכה, הפנייה לחומרים עיוניים, תובנות של מטפלים ממוקדי רגש, והנגשה של תהליך ההסמכה.

במקביל לתהליך הגדילה שלנו, כל החברים ב EFT ISRAEL הם גם חברים ב ICEEFT, הארגון הבינלאומי להצטיינות בטיפול זוגי ממוקד רגש, שמוקדש לקידום הגישה ברחבי העולם, הכשרת מטפלים ומדריכים והסמכתם. כחלק מהרצון שלנו לחזק את הקשרים שלנו עם ICEEFT, אנחנו מחויבים להנחיות הארגון הבינלאומי בכל הנוגע להתפתחות קהילות חדשות.

bottom of page