top of page

הנחיות למבקשים להופיע ברשימת המטפלים

אתר EFT ISRAEL  שם לו למטרה לזכות בהכרה על ידי ארגון ICEEFT, ולפיכך כל מי שמוצג באתר כמטפל זוגי, צריך להיות בעל הכשרת בסיס לפחות בטיפול זוגי ממוקד רגש, דהיינו, לעבור את האקסטרנשיפ.

מאחר שמטרתנו היא לאגד באתר זה את כל המטפלים הזוגיים ממוקדי הרגש בישראל, כולל מטפלים זוגיים דוברי אנגלית, אנחנו מאפשרים לכל מטפל זוגי שעבר את האקסטרנשיפ להירשם ברשימת המטפלים הזוגיים שלנו.

בהתאם להוראות ICEEFT, על מנת להיכלל באתר שלנו, על המטפל הזוגי להירשם קודם כל למרכז הבינלאומי, ולוודא שפרטיו המקצועיים מופיעים ברשימת המטפלים באתר הקנדי. רק לאחר שעשיתם זאת, נוכל לכלול אתכם ברשימת המטפלים הזוגיים באתר EFT ISRAEL.

אם אתם מטפלים זוגיים החברים ב ICEEFT, ומופיעים בדירקטורי של המרכז הבינלאומי, וברצונכם להיכלל ברשימה שלנו, אנא שלחו בקשה במייל ליעל אשל, ראש יחידת הדירקטורי המקצועי. במייל שלכם כיתבו את שמכם כפי שהוא מופיע באתר ICEEFT  על מנת שיעל תוכל לוודא שכל הפרטים שאתם מוסרים לה מעודכנים.

באפשרותכם לכלול גם כמה פרטים אישיים על עצמכם שיופיעו לצד השם שלכם ברשימת המטפלים הזוגיים שבאתר. אתם מוזמנים לשלוח ליעל במייל גם את הפסקה המתארת אתכם כמטפלים זוגיים. אך אנא שימו לב: אתר EFT ISRAEL מוקדש לגישת הטיפול הזוגי ממוקד הרגש שפותח על ידי דר' סו ג'ונסון. אנחנו רוכשים כבוד לגישות טיפוליות אחרות, וידוע לנו שכמטפלים זוגיים טובים אתם משלבים בקליניקה גם טכניקות נוספות בבואך לעזור לזוגות במצוקה, אבל באתר שלנו אנחנו מפרסמים רק מידע הקשור לתארים האקדמיים שלכם, להשתייכויות לאגודות מקצועיות, ורמת ההכשרה שלכם כמטפלים זוגיים ממוקדי רגש. למרבה הצער לא נוכל לפרסם פרטים המתייחסים במפורש להכשרה שלכם בגישות טיפוליות אחרות.

אם לאחר כל זאת תרצו להוסיף פרט עליכם, כגון: פסיכולוגית, מטפלת זוגית מוסמכת, יועצת חינוכית, עובדת סוציאלית וכו', אנא הקפידו לצרף למייל ליעל אשל גם סריקה של אסמכתא רלבנטית, תעודת חברות, תעודת סיום וכדומה. כמו כן, אם אתם בעלי תואר דוקטור, ממוסד במדינה זר, שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או אינו מוכר כמוסד אקדמי המורשה להעניק דוקטורטים במדינה שבה הוא פועל, נבקשכם להימנע מלהציג את עצמכם כדוקטור, גם אם הוכרתם כך על ידי  ICEEFT.

אתם מוזמנים לצרף גם כמה מלים המתארות את ההתמקדות שלכם כמטפלים זוגיים, כלומר, האם אתם מזמינים במיוחד זוגות חד-מיניים? האם אתם דוברי שפה כלשהי מלבד עברית? האם יש לכם ניסיון רב בעבודה עם זוגות המתמודדים עם התמכרויות? וכו'. נשמח לדעת זאת, אבל חשוב לנו להימנע ממילים שעלולות להטעות כמו "מומחית", (למעט מקרים של מומחיות פסיכולוגית כלשהי המוכרת על ידי משרד הבריאות).

בנוסף, ברוח הטיפול הזוגי ממוקד הרגש, חשוב לנו מאד שלאתר שלנו ולמטפלים הזוגיים המופיעים בו יהיו פנים. לכן נבקש אתכם לצרף תמונה למייל, על מנת שזו תוכל להתפרסם לצד השם שלכם ברשימת המטפלים הזוגיים שלנו. על מנת לייצר אתר אטרקטיבי, אנחנו מבקשים שהתמונה תצולם באופן הבא: פנים, על רקע קיר לבן, ללא קישוטים מאחור, כשאתם לבושים בחולצה בעלת צבע אחיד וחלק ללא הדפס.

חשוב לציין שהמידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

לעיתים, התכנים המגיעים לרב מצדדים שלישיים, מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באתר, ובכלל זה אין להסתמך על התכנים והמידע הניתנים באתר בכלל, ועל מידע ו/או עצה הניתנים על ידי מומחים (רופאים, עורכי דין, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא, הן בפורומים השונים והן בכתבות המופיעות באתר), ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים.

על אף שהאתר והחברה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

החברה ו/או האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, ומתוך רצון לספק לגולשים את המידע המדויק ביותר, מטפל שיתגלה כי מסר לנו מידע כוזב על עצמו, או כזה שאינו עומד בדרישות המפורטות לעיל, יימחק מרשימת המטפלים הזוגיים באתר.

עוד חשוב לציין כי עמידה בתנאי הסף אינה מחייבת את האתר להכליל את המטפל ברשימת המטפלים הזוגיים. החברה ו/או האתר רשאים לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לבטל או לחסום כניסת משתמש לאתר, ובכלל זה למחוק רשומה של מטפל, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי וללא הודעה מראש. ביטול כאמור לא יהווה הפרת חוזה ולא יטיל על החברה ו/או האתר אחריות כלשהי לנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם שיגרמו עקב כך למשתמש.

בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה ו/או האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. החברה והאתר לא ישאו בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

מטפל המבקש להופיע באתר מסכים בזאת, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או האתר ו/או כל אדם מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התנאים ההתניות וההודעות בתנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או בקשר עם פעילות המשתמש באתר.

bottom of page